Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

M&A trh symbolizuje vyčkávání. Investoři apetit neztrácejí, ale prodávající nechtějí zatím snižovat cenu

To se promítá i do trhu pojištění fúzí a akvizici, kde je zájem o neobvyklé produkty.

V pojištění fúzí a akvizic (M&A) vidíme v souvislosti s covidovou krizí poptávku po méně obvyklých produktech, například krytí odpovědnosti v souvislosti s daňovými riziky (Tax Liability) a identifikovanými riziky jako jsou otevřené soudní spory, zneplatnění licencí a znečištění životního prostředí (Contingent Risk) či pojištění firem v platební neschopnosti (Distressed Assets). Velmi aktivně pomáháme našim klientům najít vhodná pojistná řešení ve spolupráci s jejich právním a finančním poradcem tak, aby mohli zamýšlenou investiční transakci realizovat. Obracíme se přitom nejčastěji na pojistné trhy v západní Evropě – Barceloně, Frankfurtu, Londýně a Bruselu.

Během roku 2020 jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po specifických druzích pojištění z různých důvodů. Lze to dokumentovat na dvou konkrétních příkladech. Prvním je situace, kdy asijský investor zamýšlí vstup do developerské společnosti v oblasti komerčních nemovitostí v regionu střední a východní Evropy a chce se ujistit, že vytvořením společného podniku nevzniknou daňová rizika spojená s převodem aktiv. Druhým takovým případem je prodej české pobočky nadnárodní společnosti evropskému investičnímu fondu, který již v minulosti zaznamenal problémy v oblasti životního prostředí a chce mít pokryta případná rizika v současné transakci. Podmínkou úpisu takových specifických rizik je vždy velmi detailní a kvalitní prověrka těch oblastí, které mají být předmětem pojištění, včetně kvantifikace možné škody a způsobů právní obrany. Pojištěním se zpravidla dají krýt rizika, která jsou identifikována jako menší nebo střední, kde je pravděpodobnost vzniku škody max. 70 %. Tam, kde je riziko vysoké a pravděpodobnost vzniku škody se blíží 100 %, pojištění není vhodný nástroj. Klientům v takovém případě doporučujeme zvolit s prodávajícím jiný způsob odškodnění. 

M&APojištění prohlášení a záruk z kupní smlouvy (Warranty&Indemnity, W&I) a pojištění titulů vlastnictví k akciím, případně nemovitostem (Title Insurance) se čím dál častěji používají i u menších realitních transakcí, kde je předmětem prodeje pozemek určený ke komerční výstavbě. Prodávající jsou často fyzické osoby, které např. nejsou ochotny poskytnout osobní ručení za předmět koupě. Title Insurance často kryje i různé vady vlastnictví, jako jsou stále neuzavřené restituční nároky či případné zneplatnění územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Ještě ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 byla situace na trhu taková, že se teprve začínalo zjišťovat, jaká jsou očekávání investorů, co chtějí kupovat. Předkrizové ceny společností nebyly vnímány jako motivační, prodávající zatím ale slevovat nechtěli. Očekáváme, že úplný rozsah krize a její vliv na ceny společností se plně promítne až během první poloviny letošního roku. 

To že, část investorů bude sázet na vysoce spekulativní transakce – nejen hotelů či obchodních center – potvrzuje částečně i poptávka po pojištění tzv. Distressed Assets, neboli firem v platební neschopnosti. Pojistitelé ze západní Evropy očekávají po pojištění firem v insolvenci zvýšenou poptávku. Jsou však ochotni krýt jen firmy, které mají zdravý základ, a do finančních potíží se dostaly jen vlivem pandemie.

Členové RENOMIA NETWORK Vám rádi pomohou s nastavením optimálních pojistných řešení v oblasti fúzí a akvizic (M&A).

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

VANLEX s.r.o.
Znojemská 2716/78
586 01 Jihlava

info@vanlex.cz
+420 602 762 130